Lý lịch - giusethiennhan SVCG – Đoàn Kết-Thành Công