Một số hình ảnh hoạt động của SVCG Di Trạch mừng Chúa giáng sinh SVCG – Đoàn Kết-Thành Công