nhà thờ to chưa.hehe ^^~ SVCG – Đoàn Kết-Thành Công