[Thông báo] Về việc tạm nghỉ sinh hoạt tối ngày 18/09/2010 SVCG – Đoàn Kết-Thành Công